Назад

В БТПП се проведе среща за дуалното обучениеПредседателят на БТПП проведе среща със Самуил Шейнин, експерт при Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България. Повод за среща и основната тема на разговора беше дуалната форма на обучение.             

Професионалните направления, в които се осъществява дуално обучение, са машиностроене, електротехника, транспорт, туризъм, хранителна промишленост. Това са сектори, в които бизнесът през последните години изпитва недостиг от подготвени специалисти.

Акцент се постави и на положителните страни в процеса на дуалното обучение – от една страна за фирмите, а от друга – за обучаващите се. Сериозно внимание бе отделено и на проблемите, съпътстващи този процес на обучение, които следва да намерят решение в кратки срокове. Те са при трудовите договори с учениците, видовете социални осигуровки и рискове, подготовката и обучението на наставниците в предприятията, учебните програми, разработване на система за прехвърляне на кредити и др.

Обсъдени бяха и възможностите за:

  • стимулиране на предприятията, които осигуряват работно място за обучение чрез работа;
  • ангажимент на завършващите ученици към работодателя, при когото е проведено дуалното обучение за работа за определен период от време;
  • активно участие на браншовите организации за осигуряване на работни места на завършващите дуална форма на обучение;
  • създаване на регистър на предприятията, които проявяват интерс към дуалната форма на обучение и/или вече работят по този начин.

 

Заинтересованите страни ще имат възможност да уточнят и предложат варианти за преодоляване на съществуващите проблеми.


06.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад