Диспашорско бюро

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 1956 год. към Българската търговско-промишлена палата съществува Диспашорско бюро за установяване на обща авария, на разходите и пожертвуванията по нея и разпределението им между корабособственика, товара и навлото. Нормативно тази дейност е регламентирана в чл.чл.290 и 302 на Кодекса за търговското корабоплаване, Наредба № 11/1975 на Министерство на транспорта и Министерство на правосъдието и Правилника за организацията и дейността на Диспашорското бюро при БТПП.

ДОКУМЕНТИ

 

  Същност на дейността     Фази на диспашорското производство  
Диспашори                             

 

За контакти:
 З. Георгиева, Р. Спасова
  тел.: (02) 8117 476, 8117 551, 987 88 84, 988 45 05
  факс: (02) 987 32 09
  Z.Georgieva@bcci.bg, R.Spassova@bcci.bg