Назад

Заключителна конференция по проект „InSMEApp”

От 26ти до 28ми юни 2018 г. в гр. Нотингам - Великобритания се проведе заключителна конференция по проект „InSMEApp”*. БТПП е официален партньор на проекта. Домакин на срещата бе Gedling Borough Council, Великобритания, водещ партньор по проекта. 
 
На конференцията присъстваха повече от 200 представители на местни фирми и работодатели, стажанти, студенти и ученици. Участие взеха и представители на университета в Нотингам, които представиха ролята на МСП и ползите, които носят стажантите за икономическото развитие на района. Бяха дискутирани перспективите и тенденциите в развитието на системата на стажуване и чиракуване във Великобритания през следващите години.
 
БТПП представи постигнатите резултати за България през тригодишния период на изпълнение на проекта, включващи:
- извършен анализ на бариерите, с които се сблъскват МСП при наемане на чираци;
- проведени обучения за ментори на стажанти; 
- организирани информационни дни за работодатели с цел представяне на добри практики в областта на стажуването от Института за професионално образование и обучение, Германия и Канадската асоциация по чиракуване; 
- разработен „Наръчник за ментори“, съдържащ практични съвети и информация относно техники, прилагани в процеса на работа със стажанти;
- реализирани стажове на 60 стажанта в 45 фирми по време на изпълнената пилотна програма. 
 
Чрез участието си в проекта БТПП продължава да работи в посока за намаляване на несъответствието между предлаганите и търсените умения и младежката безработица. Правилна стъпка в тази посока е успешното въвеждане на модела на чиракуване. Темата за чиракуването е особено актуална и намери отзвук и в организирания от БТПП Европейски парламент на предприятията, проведен на 11 юни в София. Чиракуването бе обсъдено по време на четвъртата сесия на събитието, посветена на  тема „Умения“. Липсата на квалифицирани кадри бе определена като голямо предизвикателство пред европейските предприемачи.
 
*Проектът InSMEApp се финансира по програма Еразъм+, стартира през есента на 2015г. и е с продължителност от 3 години. Целевите групи на проекта са микро, малки и средни предприятия; организации свързани с професионално образование и обучение; младежи, които навлизат на пазара на труда; заинтересовани страни, които работят с млади хора, попадащи в категория на младежи които не учат, не работят и не се обучават (NEETs).  

02.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад