Назад

Иновативно предприемачество в сферата на агро индустриятаВ гр. Тирана, Албания се проведе работна среща по проект AGROINNOECO за подкрепа на агропредприемачеството, зеления бизнес и биологичното земеделие.  Проектът цели да подпомогне компании и млади предприемачи с оригинални, практически приложими и екологично съобразени идеи да ги реализират в реален бизнес. За целта ще бъде създадена бизнес инкубационна платформа с полезна информация за еко иновации, източници за финансиране и нови пазарни възможности. В инкубационния портал ще могат да бъдат споделяни иновативни бизнес идеи, като участниците с най-перспективни предложения ще бъдат поканени за участие в B2B  срещи в Гърция и обмен на опит с партньори от страните, участващи в проекта.

Условията за кандидатстване и унифицираната  форма  за набиране на предложения ще бъдат налични в електронната система на проекта през м. септември т.г. БТПП допълнително ще организира информационни срещи и обучения с цел разясняване начина на участие и съдействие за подготовка на бизнес плановете на желаещите да представят своите иновативни идеи. Дейностите, които Палатата следва да реализира   освен обучения, свързани с разписване на успешен бизнес план, включват още индивидуални консултации и менторство, съдействие за идентифициране на възможни източници за финансиране и др.  Информация за предстоящите мероприятия, организирани по проекта ще бъде  периодично  публикувана на уеб-сайта на Палатата https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/AGROINNOECO/description.html.

На база на създадената инкубационна платформа и изградената мрежа от агропредприемачи в региона  на Балканите и Средиземноморието се  планира създаването на  Транснационален Агро-клъстер,  локализиран в Гърция с национални   центрове в страните, участващи в проекта, а именно България, Кипър и Албания. Палатата ще бъде домакин на националния клъстер. Клъстерите ще имат за цел да обединят усилията на НПО, научните и развойни центрове,  държавни институции и МСП  в помощ на развитието на иновативно предприемачество в аграрния сектор.

*Проектът е финансиран по програмата за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море, приоритетна ос 2 „Предприемачество и иновации“. Продължителността му е 2  години, а водещата  организация е Фондът за регионално развитие на Западна Гърция. В него участват партньори от 7 партньорски организации от Албания, България, Гърция и Кипър.

 

 


28.06.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад