Назад

Председателят на БТПП и експерти от Палатата взеха участие в годишната среща на специалистите по инсталационна техникаКамарата на инсталаторите в България, проведе годишна среща на специалистите по инсталационна техника. Основни и най-дискутирани теми бяха за най-новите технически, нормативни, законодателни и организационни предизвикателства пред бранша.

Форумът бе открит от инж. Сергей Стоянов, председател на Камарата на инсталаторите в България. Официално приветствие към участниците отправи и председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той поздрави инж. Сергей Стоянов, организаторите и гостите по повод над двете десетилетия ползотворна работа и изрази своето задоволство за отличното сътрудничество с Камарата, която е дългогодишен пряк член на Палатата. Симеонов отбеляза и интензивните контакти и инициативи между двете организации, като начерта и нови възможности за обмен на ползотворни практики и допълнително сътрудничество.

По време на срещата експерт от юридическата дирекция на БТПП изнесе презентация на тема „Изискванията на Регламент ЕС 2016/675 и новите правила за GDPR (защита на личните данни). Ръководството и гост – лектора на Палатата взеха дейно участие и във втория панел на срещата – кръгла маса на тема „Тенденции и предизвикателства пред инсталационния бранш“.

Сред акцентите в програмата на семинара бяха насърчаването на инвестиции, съвременните предизвикателства за енергийната ефективност, изискванията към участниците в строително-инвестиционния процес, касаещи опазване на културното наследство на България. Проведоха се различни дискусии по актуални теми.


02.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад