Назад

На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество БТПП представи становищата сиНа заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество правителството, синдикатите и работодателите обсъдиха Проект на Закона на професионалното образование и обучение, внесен от министъра на образованието и науката (т. 1 от дневния ред),  проект за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (т. 2 от дневния ред), внесен от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, и Закон за доброволчеството (т. 3 от дневния ред), внесен от Цветан Цветанов и група народни представители. Становищата на БТПП по посочените законопроекти и проекта на наредба бяха представени от главния секретар на Палатата Васил Тодоров.

 

По т. 1 от дневния ред Палатата подкрепи законопроекта с предложения и бележки към два от текстовете – за законово определяне на максимум продължителност на срока на обучение на наставниците и за по-детайлно дефиниране на определение за „специалност, уникална по своето съдържание“.

По т. 2 от дневния ред, БТПП принципно подкрепи проекта на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, като отново предложи да се направи промяна в чл. 142 от Кодекса на труда, като разпоредбата следва да предостави законова делегация на Министерския съвет да детайлизира в наредба режима за сумирано изчисляване на работното време.

По т. 3 от дневния ред, не се постигна съгласие между участниците в заседанието.

Приложения:

Становище на БТПП относно Проект на закон за изменение и допълнение на закона за професионалното образование и обучение 

Становище на БТПП относно проекта на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на наредбата за работното време, почивките и отпуските

Становище на БТПП относно законопроект за доброволчество 


02.07.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад