Назад

Станимир Цоцов е избран за зам.-председател на НС на НОИНадзорният съвет на Националния осигурителен институт избра ново ръководство на свое заседание на 22 юни т. г.

Станимир Цоцов е избран за заместник-председател на НС от квотата на работодателите. Той е член на Управителния съвет на Палатата и арбитър в Арбитражния съд при БТПП.

За председател на НС на НОИ е избрана Ася Гонева – изпълнителен секретар на КНСБ. Калина Петкова от Министерство на труда и социалната политика е представител на държавата

Председателството на Надзорния съвет на НОИ е на ротационен принцип между участващите в него представители на изпълнителната власт, работодателски организации и синдикати, с мандат от една година.


23.06.2017 г.
Назад