Назад

Конференция „Индустрия, енергетика и климатични промени 2017“Индустриален клъстер „Средногорие” проведе традиционната си среща с конференция на тема: „Индустрия, енергетика и климатични промени 2017 - либерализация на пазара: правила, прогнози, предизвикателства". Председателят на Българската търговско-промишлена палата отправи приветствие към участниците, отбелязвайки настойчивостта на сдружението ежегодно да организира този форум. Както и досега, темите на конференцията са подбрани внимателно, а лекторите - експерти от практиката, които, без съмнение, ще допринесат не само за изкристализиране на проблемите, но и за намиране на пътища за тяхното поетапно решаване. Цветан Симеонов отбеляза и усилията на КЕВР за либерализацията на енергийния пазар в България. Изтъкна и фактът, че в рамките на петгодишен период България от страна, заемаща място в първата петица на страните от ЕС с ниска цена на електроенергия - както за граждани, така и за фирми, е загубила това предимство и вече се намира в първата петица на страните от ЕС с най-висока цена на електроенергия за фирмите.

Отбелязан беше и фактът, че България е сред страните с най-висока енергоемкост на единица продукция, което би следвало да бъде цел на иновационните промени в индустрията. В този смисъл може да се очаква известен спад в потреблението на електроенергия от българската индустрия, но по никакъв начин не бива да се подценява навлизането на електроенергията в автомобилната промишленост, която, ако ускори своите темпове, ще насочи сериозни количества електроенергия за транспортни нужди.

Заявено беше също така, че БТПП внимателно ще следи заключенията на форума и ще окаже съдействие за реализиране на всички интересни инициативи и предложения, за да стане българската икономика по-конкурентоспособна.


20.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад