Назад

Годишна среща на Камарата на инсталаторите в България

Камарата на инсталаторите в България - пряк член на БТПП, проведе годишна среща на специалистите по инсталационна техника. В програмата имаше важни въпроси от дейността на сдружението като: съвременни предизвикателства за енергийната ефективност, енергийно ефективни и оптимизирани решения при проектиране, изграждане и поддръжка на ОВиК инсталации, отчитане резултатите от внедряване на проект по енергийна ефективност на сгради за период от 5 години, представяне на проект GSS-VET - Геотермални и соларни умения - ПОО /професионално образование и обучение/ с участието на КИБ и др.

Беше дадена възможност за обсъждане на значими за дейността на камарата въпроси с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, научните среди в сектора (Технически университет - София, Университет за хранителни технологии - Пловдив). Заслужава внимание привличането на хора от практиката в преподаването на тези дисциплини в двата университета.

В рамките на срещата Председателят на БТПП запозна участниците с темата: „Облекчаване на регулаторните режими и намаляване на административната тежест в инсталационния бранш” и „Създаване на среда за инвестиции с по-малка бюрокрация, лесни и прозрачни процедури за бизнеса“. Презентацията ТУК.


19.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад