Назад

БТПП участва в конференция за нисковъглеродните технологии в индустриятаЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в конференция за създаване на  ефективна програма за ускоряване развитието на нисковъглеродните технологии за индустрията и малките и средни предприятия. Конференцията, организирана от Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD), обедини представителите на  170 фирми и институции, които представиха свои анализи и предложения, покриващи 65% от съществуващите програми за постигане нива на затопляне на атмосферата до 2°C.
Според организаторите, инвестициите в сферата на нисковъглердните технологии ще генерира между  5 и 10 трилиона долара и ще създаде между 23 и 45 милиона работни места по света.

Участниците в работните групи и панели на конференцията представиха свои анализи и изказвания по повод предизвикателствата и инициативите за ускоряване на националния принос за създаването на действащи планове в подкрепа на решенията от COP22 в Маракеш и за подготовка на COP23.

Георги Стоев  участва в панела за възобновяемите енергийни източници и предложи на колегите си да въведат баркодова система по мониторинга на МСП, като изтъкна опита на БТПП в тази област.

Докато през последните години преобладаваха инициативите от страна на държавите за развитие на възобновяемите източници и тяхната пазарна реализация, то сега в много европейски страни консуматорите и техните организации проявяват все по-голяма активност за инсталиране и придобиване на нови мощности в този сектор.


 

 

20.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад