Назад

Онлайн приложение за определяне на GTINGS1 България информира, че онлайн приложението на GS1 - Стандарт за определяне на GTIN, е вече достъпно на български език в сайта на глобалната организация - https://www.gs1.org/1/gtinrules/bg/en/.

Безплатният инструмент е разработен в помощ на фирмите при определяне на уникалната идентификация на търговски единици. Чрез приложението фирмите могат лесно да преценят в кои случаи се налага определянето на нов уникален идентификационен номер на артикулите и кои промени позволяват запазването на същия номер.

Наличен е също хартиен вариант на Стандарта за управление на номерата на български език. Фирмите-членове на GS1 България могат да получат своите безплатни копия, като направят заявка на имейл: gs1bulgaria@gs1bg.org.


21.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад