Назад

Водещи иновативни фирми в България преминаха през „Оценка на иновационен капацитет”

БТПП предоставя услугата безплатно на фирми с потенциал за растеж


Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата ще продължи да подкрепя иновативни български предприятия чрез предоставяне на услугата - „Оценка на иновационен капацитет на МСП” посредством метода IMP3rove. През миналата година водещи фирми от различни сектори преминаха през оценката и получиха препоръки за по-добро управление от експерти от БТПП. Безплатни пакети ще бъдат предоставени и през 2016 година.
 
IMP3rove е холистичен метод, който задълбочено изучава иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизнения цикъл на иновациите и основните фактори, касаещи тяхното по- добро управление. Методът е разработен от A.T. Kearney и Европейската комисия.
 
Редовната цена на услугата е 350 евро. Експерти от БТПП извършат оценката безплатно на ограничен брой фирми, които отговарят на следните условия:
 
МСП с иновационна дейност и желание за растеж
Съществуващи от поне 3 години
С персонал от поне 10 души
 
Информацията, получена по време на оценката остава строго конфиденциална.
 
Ползите за Вашата фирма са:
 
Оценката ще Ви позволи да видите силните и слабите си страни и да се сравните с най-добрите фирми във Вашия сектор на световно ниво
Ще получите препоръки по отношение на възможностите за по-добро управление и стимулиране развитието на иновации (създаване на иновационна стратегия, намиране на нови пазари и клиенти, стимулиране на креативността на служители, задържане на качествените кадри и др.)
Ще разберете как управлението на иновациите влияе на растежа им 
Оценката ще бъде с добавена стойност за репутацията на Вашата фирма 
Извършеният одит с IMP3rove е предимство при кандидатстване по Инструмента за МСП по програма Хоризонт 2020 
 
За повече информация, моля свържете се с:
Европейски информационен и иновационен център
Българска търговско-промишлена палата
Тел: +359 2 81 17 515
Емейл: H.Shotekova@bcci.bg
 

 


15.02.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад