Назад

Бизнесът търси решения на проблемите, свързани с приложимостта на „данък уикенд“

Неотложни мерки за решаване на проблемите, свързани с приложимостта на т. нар. „данък уикенд” обсъдиха представители на бизнеса и експертните среди по време на дискусия в БТПП. 
 
В обсъждането участваха представители на 68 фирми, браншови организации, представителни на национално равнище работодателски организации, както и експерти от съсловни организации – Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.
 
По време на дискусията бе констатирано че:
•       Нормативните разпоредби в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и в Правилника за неговото прилагане (ППЗДДС) са във висока степен общи и неконкретизиращи; 
•       Издаденото от НАП Указание изх. № 20-00-15/22.01.2016 г. не изяснява в цялост въпросите във връзка с приложимостта на нормативните разпоредби;
•       Липсата на достатъчно ясна нормативна уредба и вътрешни указания на НАП е източник на условия за субективно тълкуване и прилагане на разпоредбите от данъчните власти.
 
Като варианти за решаване на възникналите пред бизнеса проблеми от т.нар. „данък уикенд” бяха предложени мерки, свързани с промяна в ЗДДС, отмяна на Указание изх. № 20-00-15/22.01.2016 г. на НАП, прилагането на новия режим на отчитане на служебните активи за лично ползване занапред, а не за изтекли финансови години/периоди, и др.
 
На база дискусията ще се съгласува обща позиция между работодателските организации, която своевременно ще бъде изпратена до компетентните органи и ще бъде публично обявена.  
 

 


05.02.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад