Назад

Развитието на картовите плащания - фокус на разговор между БТПП и MasterCardПредседателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с Катaрина Какаликова, заместник-председател на отдел Публична политика за Централна Европа в MasterCard. На срещата бе представена дейността, стремежите и целите на компанията в България.

Обсъдено бе състоянието на системата за разплащания в България, нивото на кешовите плащания и навлизането на карти в търговските разплащания.

Проведе се дискусия за развитие за картовите плащания, добрите практики и последните новости в тази сфера, свързани с европейското законодателство, третиращо обменните такси за платежни операции с карти. Констатирана бе необходимостта от допълнителна информираност на ползвателите на карти, относно възможностите на картовите плащания и защита на интереса им при сделки с тях.


12.02.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад