Назад

Предложения за промени в данъчното и осигурително законодателство

Промени в данъчното и  осигурително законодателство предлагат национално представителните работодателски организации и съсловните организации на счетоводители и одитори за решаване на проблемите, свързани с приложимостта на т.нар. „данък уикенд“.
 
Конкретните предложения на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП): ТУК
 
Шестте организации отправиха до компетентните институции обща Декларация, относно проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване, с която изразяват изключителна тревога, възражения по уредбата на т. нар. „данък уикенд” и настояват за спешна среща за обсъждане на предложенията за изменение и допълнение на ЗДДС. 
 
Декларацията: ТУК 
 

08.02.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад