БТПП - онлайн услуги

Търговски регистър

  1. Заявление за първоначална регистрация на компании, сдружения и дрon linePDF и Регистрационна карта на компании, сдружения и др. on line , PDF - цени
  2. Заявление за промени в обстоятелствата по регистрацията на компании, сдружения и др. on linePDF - цени
  3. Заявление за пряко членство on linePDF
  4. Заявление за първоначална регистрация на Търговско представителство на ЧЛ on-line,  PDFWORD и Регистрационна карта на Търговско представителство на ЧЛ on-line,  PDF - цени
  5. Заявление за промени в обстоятелствата по регистрацията на Търговско представителство на ЧЛ - on linePDF - цени
  6. Заявление за издаване на сертификат/референция с данни от регистъра на компании on linePDF - цени
  7. Заявление за издаване на сертификат с данни от регистъра на Търговски представителства на ЧЛ - on linePDF - цени
  8. Заявление за изготвяне на справка/и с данни от регистъра on linePDF - цени

Международно сътрудничество и международни отношения

  1. Получаване на контакти по конкретна бизнес оферта
  2. Търсене на бизнес партньори на български фирми в чужбина

Дистанционни услуги на БТПП-Център за преводи и легалзиация

Оценка на иновационен капацитет

Услуги свързани с лични данни и наемане на външно ДЛЗД