Цени за издаване на сертификат/референция с данни от регистъра на компании

Цените са в лева с 20% ДДС
No вид на услугата еднолични търговци юридически лица и търговски представителства на чуждестранни лица
15. (1) Издаване на удостоверение (сертификат) за актуално състояние, на база вписаните в Търговския регистър обстоятелства:
  а) на български език до 24 часа - 42.00   
до 12 часа - 50.40  
до 3 часа - 54.60     
до 24 часа - 42.00  
до 12 часа - 50.40  
до 3 часа - 54.60    
  б) на чужд език до 24 часа - 72.00  
до 12 часа - 86.40  
до 3 часа - 93.60    
до 24 часа - 72.00  
до 12 часа - 86.40  
до 3 часа - 93.60    
16. (2) Издаване на референции, съдържащи допълнителни данни, декларирани извън тези, вписани в Търговския регистър по т. 15 (1):
  а) на български език до 24 часа - 60.00 за 1-ва стр. + по 24.00 за всяка следваща   
до 12 часа - 72.00 за 1-ва стр. + по 28.80 за всяка следваща  
до 3 часа - 78.00 за 1-ва стр. + по 31.20 за всяка следваща  
до 24 часа - 120.00 за 1 стр. + по 36.00 за всяка следваща   
до 12 часа - 144.00 за 1-ва стр. + по 43.20 за всяка следваща  
до 3 часа - 156.00 за 1-ва стр. + по 46.80 за всяка следваща   
  б) на чужд език до 24 часа - 84 за 1-ва стр. + по 36.00 за всяка следваща   
до 12 часа - 100.80 за 1-ва стр. + по 43.20 за всяка следваща  
до 3 часа - 109.20 за 1-ва стр. + по 43.20 за всяка следваща  
до 24 часа - 240.00 за 1 стр. + по 60.00 за всяка следваща   
до 12 часа - 288.00 за 1-ва стр. + по 72.00 за всяка следваща  
до 3 часа - 312.00 за 1-ва стр. + по 78.00 за всяка следваща   
  ЗАБЕЛЕЖКА:
 1. Сертификати за актуално състояние/референции се издават в рамките на 24 часа. За експресни услуги, към стойността на услугата се заплаща допълнително: 20% при предоставяне на услугата до 12 часа; 30% при предоставяне на услугата до 3 часа.
  от 01.11.2019 г.: за издаване на удостоверение (сертификат) за актуално състояние на търговско представителство на чуждестранно лице с цел кандидатстване за виза или за получаване на удостоверение за продължително пребиваване, към стойността на услугата се заплаща допълнително: 30% при предоставяне на услугата до 12 часа; 50% при предоставяне на услугата до 3 часа;
 2. Ако сертификатът/референцията се издава на чужд език, спадащ към езиковите групи по чл.16, ал. 7, т.1 към горната сума се добавя сумата предвидена за преводачески услуги по настоящата тарифа.
 3. издаването на сертификат/референция включва: проверка за актуалност на данните към съответния момент в националния регистър, проверка на другите обстоятелства подлежащи на регистрация на основание Правилника за вписване в ТР на БТПП, превод на чужд език;
 4. Преките членове на БТПП имат право да ползват 20% отстъпка от цената при получаване на:
  • 1 брой стандартен сертификат за статута на фирмата на български език и 1 бр. на английски език, при избран минимален пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • 2 броя стандартни> сертификати за статута на фирмата на български език и 2 бр. на английски език, при избран стандартен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • 3 броя стандартни сертификати за статута на фирмата на български език и 3 бр. на английски език при избран разширен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
 5. Преките членове на БТПП, избрали разширения пакет от услуги и заплатили годишния членски внос имат право на 20% отстъпка от цената, при получаване на 1 брой референция н а фирмата на български език и 1 бр. на английски език .
  ЗАБЕЛЕЖКА:
 1. ако справката се иска на чужд език, към горните суми се прибавя цената на извършения превод, в съответствие с чл. 16, ал.7, т.1;
 2. Преките членове на БТПП имат право да получат с 20% отстъпка от цената
  • справки по отделни критерии, подлежащи на регистрация (1 път годишно, за не повече от 10 бр. фирми общо) при избран минимален пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • справки по отделни критерии, подлежащи на регистрация (до 3 пъти годишно, за не повече от 30 бр. фирми общо), при избран стандартен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • справки по отделни критерии , подлежащи на регистрация ( до 5 пъти годишно, за не повече от 50 бр. фирми общо) , при избран разширен пакет от услуги и платен годишен членски внос.