Оценка на иновационен капацитет

БТПП предлага услугата „Оценка на иновационен капацитет” изцяло дистанционно. Ваучери за безплатно получаване на услугата се предоставят на първите фирми, заявили интерес.

За кои фирми е подходяща оценката?

 • Фирми, развиващи иновации на ниво продукти/услуги/процеси/технологии/бизнес модели;
 • Фирми с между 10 и 250 служители;
 • Фирми с минимум тригодишна история.


Как протича оценката на иновационен капацитет?

В рамките на няколко часа се анализират всички процеси в компанията, свързани с развитието на иновации (нови продукти, услуги, технологии, процеси или бизнес модели). Резултатите се сравняват с "шампионите" по растеж (10% от най-бързо растящите фирми по продажби, приходи и брой служители).

Ще получите подробен доклад, за да знаете:

 • Как да превърнете иновациите в пазарен успех;
 • Как да мотивирате служителите си да бъдат по-креативни;
 • Къде да намерите нови партньори;
 • Как да си създадете репутация на иновативна фирма;
 • Как да създадете успешна иновационна стратегия.

Kакви са ползите за вашата фирма?

 • Ще разберете как управлението на иновациите влияе на бизнес успеха ви;
 • Ще се сравните с водещи фирми на световно ниво;
 • Ще повишите репутацията си като иновативна фирма;
 • Оценката ще ви позволи да видите силните и слабите си страни;
 • Ще се възползвате от препоръки за повишаване на иновационния капацитет;
 • Ще получите сертификат за успешно преминаване през оценка чрез инструмента IMP³rove (Оценката с IMP³rove е в съответствие с европейските стандарти за управление на иновации CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899).


За да заявите Вашия ваучер, пишете  на: ееn@bcci.bg
При допълнителни въпроси: тел.: 02 8117 515/505