Търсене на бизнес партньори на български фирми в чужбина

Услуга Цена в BGN с ДДС
Предоставяне на контакт на СТИВ Безплатно
Предоставяне на контакт на Посолство на конкретна страна в България Безплатно
Съдействие за установяване на контакт с ТПП или друга бизнес организация в съответната страна 10,00 лв.
Съдействие за получаване на до 3 оферти от чужди партньори 90,00 лв.
Публикуване на бизнес запитване в бюлетин/сайт на партньорска организация от съответната страна 50,00 лв.
Съдействие за намиране на партньор/и в 2 страни Сумата от поръчаните по-горе услуги + 50%
Съдействие за намиране на партньор/и в 3 страни Сумата от поръчаните по-горе услуги +130%
Изпращане на запитване за намиране на партньори до партньорски международни организации: АВС, АСТЦ, Европалати, ТПП на Пътя на коприната, БС ОЧИС 50,00 лв.

За допълнителна информация може да се свързвате с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, БТПП, тел.: 02 8117 421, е-мейл: irelations@bcci.bg