Назад

В БТПП бяха обсъдени проблеми в областта на конкуренцията с представители на Световната банка

Конкуренцията и бизнес средата в България бяха основните теми, които дискутираха главният секретар на БТПП Васил Тодоров с Алваро Гонзалез, старши икономист и Евгени Евгениев, специалист по развитие на частния сектор към Световната банка. 
 
Повод за визитата бе изследване на Световната банка за конкуренцията в България, Румъния, Унгария и Сърбия. На срещата бяха представени основните акценти от проучването.
Представителите на Световната банка бяха запознати с позицията на Палатата във връзка с наскоро разглеждания законопроект в областта на конкуренцията, свързан с въвеждането на понятието за "злоупотреба със значителна пазарна сила".
  
По време на срещата главният секретар на БТПП обърна внимание и на други проблеми като множеството регулации, които са в тежест на фирмите, честата промяна в законодателството без оценка на въздействието, забавеното въвеждане на електронното правителство. 
В заключение главният секретар заяви подкрепа от страна на БТПП за проекти на Световната банка, които са насочени към облекчаване условията за правене на бизнес у нас.

11.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад