Назад

Семинар “Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2015 година и актуални казуси по прилагането му”Българската търговско-промишлена палата, съвместно с "Глобал Такс" АД, ще проведе семинар на тема: „Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2015 година и актуални казуси по прилагането му” ” на 25 февруари 2015 г. от 09:00 часа в БТПП. 
 
Обучението е с практическа насоченост за решаване на казуси по прилагане на ЗДДС, като се акцентира на практиката на данъчната администрация, Върховен административен съд и Съда на Европейския съюз. 
 
Ще бъдат разгледани следните казуси: 
Международна търговия със стоки - вътреобщностна търговия както и износ за трети страни;
Особени случаи при определяне на данъчната основа - бартер, безвъзмездно подобрение на нает актив и дерегистрация;
Специфично третиране на договорите за лизинг - лизинг със задължително прехвърляне на собствеността и лизинг с опция – доставка на стока или доставка на услуга;
Доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно излъчване и услуги по електронен път  с получатели данъчно незадължени лица в ЕС;  
Данъчен кредит за покупка и последващи разходи, свързани с автомобили - данъчен кредит за автомобили категория N1; данъчен кредит за автомобили 6+1 места; данъчен кредит на наети леки автомобили 4+1 места.
 
Краен срок за регистрация - 24 февруари 2015г. до 15.00 часа.
 
Моля, желаещите за участиe да попълнят регистрационна карта, която да изпратят на e-mail: projects3@bcci.bg или да позвънят на тел. 02/ 8117 536.
 
Програма - ТУК

05.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад