Назад

Среща с представители на Център за професионално обучение към „Макс иновейшънс – МИ5“

Представителите на Център за професионално обучение към „Макс иновейшънс – МИ5“ Стоян Ташков – директор продажби и Камелия Лозанова - бивш изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, представиха дейността на центъра пред председателя на БТПП Цветан Симеонов.
 
На срещата бяха обсъдени възможности за съвместно сътрудничество и участие в проекти в сферата на професионалното образование и обучение съобразени с изикванията на пазара на труда в България.
Чрез иновативни методи за обучение и гъвкавост по отношение на формата за преквалификация и усъвършенстване на практикуващи професии от обучаващите се, двете организации предлагат индивидуален подход към всеки клиент.
 
Разисквани бяха условията за новия програмен период и прилагане на успешни схеми за максимално постигане на знания, заетост и производителност от всеки работник, а не само усвояване на средствата от Оперативните програми.
За констатираните проблеми и набелязаните предложения за промени ще бъдат информирани компетентните институции.
 

09.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад