Назад

На Глобалния форум GS1 2015 в Брюксел - внедряване на стандартите GS1 в различни области

В периода 10-13 февруари в Брюксел се провежда ежегодният Глобален форум GS1 - „Силата на GS1 да променя начина, по който работим и живеем”. В него участват над 670 представители на националните GS1 организации от 86 страни. 
 
Основни теми на пленарните сесии на Глобалния форум GS1 2015 на 10 февруари, са внедряването на стандартите GS1 в транспорта и логистиката като цяло и в частност в логистиката на хуманитарните организации, както и качество на данните.
 
Обсъждането на стандартите в транспорта и логистиката винаги заемат важна част от форума. След като за първи път продукт е маркиран с баркод в далечната 1974 г. и развитието на системата се налага в търговията на дребно, това е следващият сектор, в който нуждата от хармонизация за постигане на по-висока ефективност и облекчаване на световната търговия, попада в обсега на стандартизиране на процеси, идентификация и обмен на информация.
Транспортът и логистиката е ключов сектор. Приложението на стандартите GS1 спомагат за постигане на по-голяма прозрачност и съкращаване на времето за доставките. В резултат на инициатива на индустрията във Великобритания за хармонизация на електронните съобщения през 2007 г. "Теско" стартира проект за електронен обмен на данни със своите доставчици. Първоначалният фокус е върху авизо за доставка и маркиране на доставните единици при пресните храни и постепенно проектът обхваща останалите продукти.  В резултат на проекта се очаква през 2016 г. да бъдат реализирани спестявания в размер на 170 милиона паунда.
Дейвид Мкнийл от УанСтиил говори на форума за ползите за транспортните фирми от постигането на прозрачност при управление на доставките „от начало - до края“ в интермодалните транспортни коридори. 
 
По темата за внедряването на стандартите в логистиката на хуманитарните организации отношение взе Висенте Ескрибано, ръководител управление на снабдяването и логистика в Върховен комисариат за бежанците на ООН (UNHRC). Специално внимание  беше обърнато на ролята на логистиката за защита и подпомагане на хората. Важно в хуманитарната логистика е проследяването на транспортните средства и бързите доставки в ситуации на кризи и на трудно достъпни места. Своята мисия  в хуманитарния сектор GS1 открива в това, да обедини заинтересованите участници за постигането на по-ефективна и прозрачна верига за доставки и спасяване на човешки животи чрез внедряване на стандарти. 
 
Специално внимание в отделна пленарна сесия на Форума бе отделено на „качеството на данните“. 
Качеството на данните е важно за увеличаване на ефективността, намаляване на разходите и повишаване безопасността на потребителите. Стремежа за 100% качество на данните е основен приоритет за GS1, защото информацията, съхранявана в рамките на услугите, базирани на стандартите GS1, се използва от различни приложения, крайни потребители и регулатори. Така например качеството на данните играе съществена роля за представяне на информация за хранителните стойности и алергени на крайните потребители според Регламент 1169/2011.
Лошото качество на информацията има негативно влияние върху ефективността на процесите в дистрибуционните центрове и търговските вериги. Скорошно проучване за качеството на информацията, направено от Bayard Consulting разкрива, че 70% от артикулите на една търговска верига, която е включена в проучването, нямат посочени логистични размери, което води до проблеми с планирането на транспорта, складирането и обработване на доставките. 
 
При разглеждане на маркетинговата стратегия за обща визия и бранд на всички национални организации GS1, Съвет GS1 България към БТПП бе посочен като добър пример за активен напредък при обновяване на дизайна на уебсайта.
 
По време на неофициален разговор между председателя на БТПП Цветан Симеонов и Джон Картър, вицепрезидент на Метро Груп, бе обсъдено предстоящото посещение на г-н Картър в България и провеждането на официална среща с GS1 България.
 
Очаква се да се проведе и изложението, на което ще бъдат представени различни решения на GS1 от Австрия, Канада, в Европа, Германия, Хонконг, Унгария, Япония, Близкия изток и Средиземноморието, Нова Зеландия, Русия, Турция, Великобритания, САЩ, и на софтуерните фирми Lansa и Saphety.
 

10.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад