Назад

Европейският иновационен и информационен център при БТПП проведе семинар на тема „Актуални източници за финансиране на бизнеса"

Европейският иновационен и информационен център при БТПП  проведе семинар на тема „Актуални източници за финансиране на МСП", насочен изцяло към представителите на бизнеса. 
 
Участниците бяха запознати с конкретни финансови инструменти като микрокредитиране, рисков капитал, акселератори и получиха много конкретна информация за това към кои банки, фондове и други финансови посредници могат да се обърнат.
Подробно бяха разгледани всички отворени покани за набиране на проектни предложения по рамковите програми на ЕС и условията за допустимост на кандидатите. Тези програми са много актуални в момента предвид факта, че още няма информация кога ще бъдат отворени първите покани по ОП „ Иновации и конкурентоспособност“.
 
Особено внимание бе отделено на Инструмента за МСП (SME Instrument) по програма Хоризонт 2020, предназначен за най-иновативните и растящи европейски компании. Обект на дискусии между присъстващи и лектори бяха и причините, поради които няма успешни проектни предложения на български фирми към момента. Участниците получиха насоки как да подготвят успешно предложение и как да направят самооценка дали точно този инструмент е за тях. 
 
Подобна на Инструмента за МСП е и новата пилотна схема „Бърза писта за иновации“ (Fast Track to Innovation) по програма Хоризонт 2020 като съществените прилики и разлики между двете схеми бяха подробно анализирани.
 
Семинарът завърши с представяне на алтернативен, но много обещаващ и популярен в САЩ и Западна Европа източник на финансиране за бизнеса - групово онлайн финансиране  (crowdfunding), от който са се възползвали и немалко български фирми. При него шансът за успех при добре организирана кампания е  40%, което е революционно високо, сравнено с шансовете на фирмите да спечелят грант по Инструмента за МСП (ок.6%) или да получат нисколихвен кредит. 
 
Лектори бяха:
Николай Ангов – финансови инструменти
Теодора Иванова-Вълева – европейски програми и други донори
Елеонора Карнаса – Инструмент за МСП и групово онлайн финансиране
Димитър Христов – Бърза писта за иновации
 
Следете сайта на БТПП за бъдещи семинари!
 
За повече информация:
Европейски иновационен и информационен център
Тел. 02/8117 417, 505
e-mail: een@bcci.bg 
 

06.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад