Назад

Проект RECULTIVATUR бе представен на международно туристическо изложение във ВаршаваПредставители на БТПП участваха в международното туристическото изложение ТТ Warsaw 2013 (27 - 30 ноември 2013) с цел промотиране и разпространение на разработените до момента туристически продукти по проект RECULTIVATUR, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“. Представени бяха поклонническите пътувания в България. Софийска Света Гора е една от основните дестинации, която привлича голям брой туристи за велосипеден и пешеходен туризъм. Православният маршрут свързва два от обектите на световното културно наследство - Боянската църква и Рилския манастир с дузина манастири и параклиси около столицата.
 
Българските туристически религиозни продукти, които бяха промотирани, се посрещнаха с голям интерес от различни посетители на изложението – туроператори, индивидуални посетители, хотелиерски асоциации и други заинтересовани страни.
 
Един от новосъздадените религиозни продукти е културният маршрут „Пътят до Йерусалим“ , който ще бъде официално признат от Съвета на Европа и ще отразява съвместните усилия на партньорите във връзка с развитието на религиозните и културни ценности в Югоизточна Европа. В рамките на дейностите, изпълнени досега, БТПП и другият български партньор - Бургаската регионална туристическа асоциация (БРТА), работят успешно за повишаване на осведомеността и интереса на чуждестранните и местните туристически потоци към българското културно и религиозно наследство и неговото популяризиране на европейския и световния пазар.
 

06.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад