Назад

Среща с изпълняващия длъжността посланик на Великобритания у нас

Замeстник ръководителят на отдела за Бъдещето на Европа във Външно министерство на Великобритания Марк Холанд, който понастоящем е изпълняващ длъжността посланик на Обединеното кралство у нас посети БТПП и се срещна с председателя на Палатата Цветан Симеонов.
 
На срещата се дискутираха въпроси, свързани с необходимостта от реформиране на Европейския съюз и по-специално на европейската администрация. В хода на разговора бе изтъкната необходимостта от създаване на по-благоприятна среда за развитие на малкия и средния бизнес чрез оптимизиране на законодателството на европейско и национално ниво с цел повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика като цяло. 
 
Като пречка, възпрепятстваща развитието на европейския бизнес бяха посочени непрекъснатите промени в нормативната уредба. Марк Холанд изтъкна ролята на оценката на въздействието на законодателните актове, регулиращи стопанската дейност. Председателят на БТПП изрази съгласие и посочи, че друга важна бариера пред бизнеса е и ограниченият достъп до финансиране на фирмите. Цветан Симеонов запозна госта с прилагания подход от Палатата на непрекъснато допитване до членовете й за важни решения, свързани със законодателни промени или промени в политиките по отношение на бизнеса. Той представи и подготвяното от БТПП предложение за законодателни мерки за облекчаване на административната тежест за микро, малките и средните предприятия.
 
Събеседниците бяха единодушни, че принципът „мисли първо за малките” трябва да е водещ при формулирането на политиките по отношение на бизнеса, както на национално, така и на европейско ниво. 
 

05.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад