Назад

Среща с представител на Министерството на външните работи на ГърцияПроведе се среща между председателя на БТПП Цветан Симеонов и Магдалини Караколи, зам. главен секретар - Международни икономически отношения и развитие на сътрудничеството към Министерство на външните работи на Гърция. В срещата участваха Каратаглидис Бабис, председател на ТПП на Кастория, Гърция, и Теология Вулгари, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на Гърция в България. 
 
Цветан Симеонов представи дейността на БТПП, функционирането на търговския регистър, Арбитражния съд и формата на членство в Палатата. БТПП има дългосрочно сътрудничество със Съюз на Търговско-промишлените палати на Гърция и различни палати на регионално ниво, като също така е в добро сътрудничество с гръцкия бизнес съвет в България. 
 
Магралини Караколи разсясни дейността на секретариата на бюрото за Международни икономически отношения и развитие на сътрудничеството към Министерство на външните работи на Гърция със седалище в гр.Солун. Секретариата е създаден през 2012г. и има за цел да насърчава развитието на двустранните икономически отношения, като Магдалини Караколи отговаря за балканските страни и страните от черноморския регион. Тя заяви, че в момента икономическата обстановка в Гърция се определя за стабилна. За целта в Гърция текат структурни промени с цел стабилизиране на различните сектори на икономиката. Съществува национална стратегия за предприемачеството, улесняват се и процедурите при износа с цел неговото повишаване. В следствие на стабилната фискална политика на страната се очаква намаление на определени данъци. 
 
От своя страна председателят на ТПП на Кастория информира за дейността на Палнатата, като уточни, че 60% от членската й маса е в сферата на кожухарството.  
 
В заключение председателят на БТПП сподели виждането си, че Българя и Гърция могат да се явяват заедно на пазари в трети страни, да продължи успешното съвместно сътрудничество при кандидатстването по европейски програми. Бе договорено да се организира в БТПП, съвместно с търговския отдел към Посолството на Гърция, представяне на новостите в гръцкото законодателство, касаещи взаимодействието на малките и средните предприятия в двете страни. БТПП, ще информира допълнително за събитието.
 

29.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад