Назад

Възможности за съвместни инициативи с Националния съвет за саморегулацияНа среща в БТПП Ели Герганова – председател на Националният съвет за саморегулация, и Цветан Симеонов – председател на БТПП, обсъдиха възможностите за саморегулация и етични правила в рекламата и търговската комуникация на фирмите.
 
Сред основните недостатъци на българската икономика, отчитани и от българските, и от чуждестранните инвеститори, е административната тежест. Една от възможностите това да бъде избегнато, е изработването на вътрешни правила в съответния сектор и тяхното възприемане по пътя на саморегулирането. Предимството на този път е, че приетите етични правила отразяват в максимална степен особеностите и спецификата на конкретния бранш.
 
На срещата бе изразено общо становище, че има голям потенциал за развиване на тази дейност както от неправителствения сектор, така и от фирмите. Това е особено актуално сега в условия на затруднено функциониране на икономическите субекти, когато фирмите нямат време за този на пръв поглед страничен за тяхната дейност въпрос.
 
БТПП и Националният съвет за саморегулация обсъдиха възможности за стартиране на съвместни инициативи за информиране на фирмите, за необходимостта от спазване на професионални стандарти в рекламата и търговската комуникация и само чрез честна конкуренция и етика да печелят доверието на потребителите.
 

03.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад