Назад

След Разград срещите с бизнеса продължиха и във ВарнаПредседателят на БТПП Цветан Симеонов направи традиционното си посещение и във Варна, за да се срещне с местната власт и с представители на бизнеса. Той разговаря с кмета на Варна Иван Портних. Посещение бе направено и в областната управа на града. Заместник-областният управител Димитър Чутурков отбеляза отличните дългогодишни взаимоотношения с регионалния представител на БТПП за гр. Варна - ВТИК. 
 
Цветан Симеонов представи данните от годинишното проучване за Палатата за региона. Беше изразено мнение за причините и прогнозите за областното социално-икономическо развитие, високите темпове на деиндустриализация и безработица в областта.  Обсъдени бяха многобройните посещения на чуждестранни инвеститори и потенциалните позитиви от това. БТПП обърна внимание, че при тези глобални измерения на икономическите взаимоотношения, Арбитражният съд на Палатата се е доказал като най-бързото и ефективно средство за разрешаване на вътрешни и международни търговски спорове. 
 
Посещението на председателя на БТПП Цветан Симеонов продължи с разговор с местна фирма „ЕЛЕКТА ЕООД“ с над 20 годишен опит в риболовния/рибопреработвателния бранш и изключително експортно ориентирана. Бяха посетени производствените мощности на предприятието и демонстрирани някои от собствените технологии за преработка на аквакултури. Споделени бяха административните и бюрократични трудности пред безнеса, както и пречките пред чуждестранни инвеститори за разбота в страната. „ЕЛЕКТА ЕООД“ е бенефициент на финансова помощ по програма САПАРД от предприсъединителните фондове на ЕС. Това даде възможност на Цветан Симеонов да получи директно информация за възможните причини за ниската усвояемост на евросредства.  
 

28.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад