Назад

Oбучение „Нови подходи за оценка и подпомагане на иновационната дейност и интернационализацията на бизнеса“Enterprise Europe Network към БТПП организира обучение на тема „Нови подходи за оценка и подпомагане на иновационната дейност и интернационализацията на бизнеса“.
 
В условия на криза и непрекъснато нарастваща конкуренция - както на местния, така и на международните пазари, предприятията са изправени пред редица предизвикателства по отношение на стратегическото управление и при ефективното използване на ресурсите и реализирането на печалба. Успешния бизнес се изгражда на базата на добре работеща стратегия, гъвкаво изпълнение и непрекъснато търсене на нови възможности.
 
Целта на обучението е да предостави възможност на мениджърите да получат практически насоки как да оценят и развият бизнеса си. Специално внимание ще се обърне на подходите за оценка на стопанската конюнктура, усъвършенстване на съществуващия бизнес, генериране и оценка на нови възможности и тяхната реализация.
 
Лектори по изброените теми са:
 
Милена Колева, консултант по управление на иновации в Хирон - мениджмънт консултинг, и секретар на НПО КУЗИС (Клуб по управление на знания, иновации и стратегии)
Цветослава Кьосева, консултант по иновации и иновационни бизнес модели с повече от 11 години практичен опит.
Обучението ще се проведе на 17 декември 2013 г. от 9.30 ч. в зала 4 на Националния дворец на културата (НДК) - София. Участието е безплатно. Крайният срок за регистрация и подаване на профилите е 13 декември.
 
За регистрация и достъп до програмата на събитието, моля следвайте линка: http://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=311
или се свържете с Европейски информационен и иновационен център към БТПП, Е-mail: een@bcci.bg, тел.: 02 / 8117 515.

05.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад