Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

На заседание Националния съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложения за промени в нормативни актове, регламентиращи трудовите и осигурителни отношения.
 
По предложението за изменение и допълнение в Кодекса на труда с цел регламентиране на трудов договор за стажуване, БТПП изрази принципна подкрепа на законопроекта със забележка относно необходимостта от усъвършенстване на предложената редакция с оглед предвиждането на ясни и конкретни критерии относно начина на определяне на размера на възнаграждението на стажанта. 
 
БТПП изрази категорично несъгласие с предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, тъй като с предложеното съотношение на участниците в новия орган на НЗОК - Съвет на представителите, се нарушава балансът между броя на представителите на държавата и на социалните партньори. Несъгласие беше изразено и относно предвиденото ограничаване на участието на работодателските организации и техни представители в УС на НЗОК, което е отстъпление от принципите на трипартитно участие.
 
Становището на БТПП по всички точки от дневния ред виж ТУК
 

03.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад