Назад

Среща с председателя на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос

Председателят на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос посети БТПП в рамките на визитата си в България, която по повод честването на 10-тата годишнина от създаването на икономическия и социален съвет в България. В срещата участие взеха председателят на БТПП Цветан Симеонов, зам-председателят Георги Стоев, главният секретар Васил Тодоров и членове на Управителния съвет на Палатата – Йосиф Аврамов, Хараламби Хараламбиев, Димитър Марикин, Тодор Стайков, Николин Гавраилов, Андон Пиперевски. 
 
Представяйки развитието на БТПП през 2013 г. Цветан Симеонов изтъкна разработването на мобилното приложение на палатата, както и на специалната секция на сайта на БТПП за  информация за внесени законопроекти в парламента, касаещи българската икономика и за нови нормативни актове на ЕС. 
 
По време на работната среща, председателят на БТПП запозна госта с диалога между Палатата и правителството по повод работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
 
Анри Малос приветства участниците в срещата – като изтъкна факта, че по време на визитите си в чужбина, той държи непременно да се срещне и с представители на  търговско-промишлената палата на съответната страна, за да чуе гледната точка на бизнеса. Той представи своите виждания за икономическата ситуация през 2014 г. и препоръча водене на про-бизнес политика, насочена към насърчаване на предприемачеството.
 
Цветан Симеонов благодари за срещата и отбеляза , че  Анри Малос ще има пълната подкрепа на БТПП по отношение на позиция му за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и за стимулиране на предприемачеството. 
 

02.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад