Назад

Носителите на Годишните награди на БТПП’ 2013 година

За 20-ти път на тържествена церемония  в София хотел Балкан, бяха връчени Годишните награди на БТПП за постижения в категориите: водещи български фирми в бизнес класацията „Топ 100“; регионална палата; браншова организация; посланик; чуждестранен търговски представител; медия; журналист.

БРОНЗОВА СТАТУЕТКА “ХЕРМЕС” И ГРАМОТА за първо място сред фирмите в категория “Топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2012 г.” получи  „СПОРТ ЛАЙН ЕЛИТ” ЕООД, гр. София.

БРОНЗОВА СТАТУЕТКА “ХЕРМЕС” И ГРАМОТА  за Първата награда в новата категория “Топ 100 фирми, класирани по намаление на задълженията през 2012 г. спрямо 2011 г., при реализиран положителен финансов резултат и ръст на нетните приходи от продажби през 2012 г. спрямо 2011 г.“ получи „ТОКОМИ“ ООД, гр. Перник.

БРОНЗОВА СТАТУЕТКА “ХЕРМЕС” И ГРАМОТА за първо място сред фирмите в категория “Топ 100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2012/2011 получи „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД, гр. София

ПЛАКЕТ и ГРАМОТА за първо място в категория “50 фирми, класирани по изменението на финансовия резултат през 2012 и 2011 г.“ получи „БЛАГОЕВГРАД – БТ“ АД, гр. Благоевград.

За първо място в категория  “ТОП 10 х 6” – фирми с максимални приходи от продажби за 2012 г. в Националните райони награди ( плакет и грамота) получиха: в Северозападен район  -ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, гр. Златна Панега; в Северен-централен  -„АМИЛУМ – БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Разград; в Североизточен  - „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ“ АД, гр. Варна; в Югозападен- „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, гр. София; в Югоизточен -„МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД, гр. Раднево;  в Южен-централен- „БИОВЕТ“ АД, гр. Пещера.

БРОНЗОВА СТАТУЕТКА „ХЕРМЕС“ И ГРАМОТА в категория “Браншова организация” за 2013 г. получи БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

БРОНЗОВА СТАТУЕТКА “ХЕРМЕС” И ГРАМОТА в категория “Регионална търговско-промишлена палата/камара” в системата на БТПП  получи за 2013 г. ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА.

В категория “Посланик” за 2013 г. с БРОНЗОВА СТАТУЕТКА “ХЕРМЕС” И ГРАМОТА бе награден Н. Пр. АНТОН ПАКУРЕЦУ – извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България за изключителния му принос за развитие на двустранните икономически отношения.

БРОНЗОВА СТАТУЕТКА “ХЕРМЕС” И ГРАМОТА в категория “Чуждестранен търговски представител” получи АЛЕКСАНДЪР МИЛИЧЕВИЧ – съветник търговски въпроси в Търговска служба към Посолството на Република Сърбия в Република България  за изключителния му принос за активизиране на икономическото сътрудничество между Република България и Република Сърбия.

БТПП отличи за 2013 г., медия и журналист. Съпричастността на медиите даде възможност представителите на икономическите среди да получават достъп до всички сигнали на бизнеса за нуждата от подобряване на икономическата среда и живот в страната.  

С ПЛАКЕТ И ГРАМОТА в категория «Медия» за 2013 г. БТПП награди ВЕСТНИК "СТАНДАРТ"за обективно представяне ролята на БТПП като най-голяма национална работодателска организация в деловия живот на страната, за отразяване на позициите на членовете й по актуални проблеми и за редовно излъчване на новини от ежедневната й работа.

В категория журналист за 2013 г. БТПП награди с ПЛАКЕТ И ГРАМОТА  Наталия Ганчовска - журналист в Програма "Хоризонт" на Българското национално радио за обективно отразяване на позициите на БТПП и на нейните членове по актуални стопански теми, с ясен сигнал за проблемите на българския бизнес и ролята на Палатата в негова защита.

Започвайки Класацията „ТОП 100“от 1998 г., Палатата  всяка година събира и обработва финансови данни за фирмите. Класациите на БТПП обхващат фирми от всички отрасли на икономиката, като с всяка година се повишава тяхната представителност в национален план. Делът на фирмите, участващи в класациите, формира 70 % от БВП на страната през последните години. При класирането са приложени международно утвърдени критерии. Отчитайки високата степен на задлъжнялост в българската икономика, за първи път през тази година БТПП изготви класация на фирмите, които са успели не само да намалят задлъжнялостта си, но и да постигнат печалба и ръст в приходите от продажби.


03.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад