Назад

Дискусионният клуб при БТПП обсъди мерки за ограничаване на сивия сектор

Дискусионният клуб при БТПП обсъди на кръгла маса в София мерки за ограничаване на сивия сектор в трудово-правните и осигурителните отношения. Форумът бе организиран от БТПП по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от Палатата и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Допускането на прояви на неформална икономика именно в областта на трудово-правните и осигурителните отношения се дължи до голяма степен на недостатъчна информираност. Тази хипотеза бе потвърдена от проведените по проекта проучвания. Последното изследване по въпроса, което бе обявено неотдавна,  установи подобряване на ситуацията, спрямо картината преди 4 години. Все повече хора са информирани, все повече наети лица си отстояват правата и все повече работодатели спазват правилата, показва сравнението на резултатите от двете проучвания.
 
В хода на дискусията, водена от проф. Иван Нейков, участниците споделиха различни примери за прояви на сива икономика. Участниците в кръглата маса направиха опит да идентифицират причините за прояви на неформална икономика. Единодушно бе мнението, че всяко отежняване на регулацията и увеличаване на административната тежест за бизнеса води до такива прояви и че за микро предприятията е необходим различен подход. Надделя позицията за по-различно третиране на малките фирми от останалите предприятия.
 

06.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад