Назад

С поредица от срещи продължава работното посещение на председателя на БТПП в НорвегияПродължава работното посещение на председателя на БТПП Цветан Симеонов в гр. Осло, Норвегия. Посещението се реализира в рамките на проект TRUST, финансиран от Фонд за достойни условия на труд и Норвежкия финансов механизъм. Домакин на визитата бе Торил Ридерволд, главен съветник на Конфедерация на работодателите, Норвегия (NHO).
 
Председателят на Палатата Цветан Симеонов проведе работна среща с компания Тelenor Group. Той се срещна с Роно Невдал, старши вицепрезидент на Тelenor ASA за Европа и Мари Хелесилт, директор дирекция "Отговорности на работодателя" на Тelenor Group. В рамките на срещата Цветан Симеонов и Роно Невдал обсъдиха особеностите на бизнес климата в България, както и пречките, които срещат чуждестранните инвеститори у нас. Сред основните затруднения бяха посочени необходимостта от повече прозрачност и предвидимост в действията на администрацията и съществуващите административни бариери в страната. Мари Хелесилт представи опита на норвежката компания в областта на социалния диалог и тристранно сътрудничество. Бяха разгледани особеностите на националното законодателство на Норвегия, техни добри практики в областта на колективното трудово договаряне и сключване на споразумения между работодателите. Принципите на партньорство и поддържане на диалог межу заинтересованите страни бяха посочени като основа за добър социален диалог.
 
В рамките на работното посещение бе проведена среща и с Кнут Тонщад, съветник на Конфедерация на норвежките синдикати. Бе представен норвежкия модел в областта на социалните грижи, инвестиране в развитие на компетенции и квалификации  на служителите със съвместни усилия на работодатели и синдикати, произтичащите от това рискове и механизми за преодоляването им.
 

24.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад