Назад

Среща с председателя на Софийска стокова борсаПредседателят на Софийската стокова борса (ССБ) Васил Симов се срещна с главния секретар на БТПП Васил Тодоров.  Тема на разговора беше засилване на връзките и контактите между двете институции. Коментирани бяха възможностите за използване на информационните канали на БТПП за популяризиране на дейността на борсата.
 
БТПП е учредител на Софийската стокова борса и активно съдейства при стартирането на нейната дейност.
 
По данни от последния отчет на Софийската стокова борса - оборотът от реализирани на борсата сделки от 44 млн. лв. през 1999 г. е нарастнал на 795 млн. лв. за 2012 г. През предходната година продължава и тенденцията за рекорд в броя на регистрираните ССБ АД сделки – 1359 броя, което е увеличение с 13 % спрямо 2011 г. Този факт води до извода, че все повече на брой пазарни субекти предпочитат борсата за реализиране на своите покупко-продажби, като високо организиран, силно гарантиран и бързоликвиден открит пазар.
 
 

17.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад