Назад

Националното сдружение на фризьорите в България стана член на Coiffure ЕU 

С официално писмо Робърт Вос, генерален секретар на Европейската асоциация на организациите на работодателите във фризьорството (Coiffure ЕU), приветства с „добре дошли” Националното сдружение на фризьорите в България за активен член на асоциацията. Членството започва от 1 януари 2013 г.
 
В тази връзка Националното сдружение на фризьорите в България изказа благодарност на БТПП за съдействието, помощта и усилията, които Палатата непрекъснато оказва на браншовите организации в сферата на международното сътрудничество и интегрирането им в съответните европейски структури.
 
Coiffure ЕU е основана през 2005 г. във Франкфурт, и е призната от Европейската комисия като представителна организация на работодателите в ЕС.
 
Сред целите, които си поставя Coiffure ЕU, са:
 
• Осигуряване на форуми за обсъждане на въпроси, които са важни за фризьорския сектор в страните-членки;
 
• Представя браншовите интереси от името на членовете на равнището на Европейския съюз като цяло;
 
• Изпълнява дейности, свързани с икономическите и трудови отношения на членуващите организации, от името на и със съгласието на членовете

 


01.03.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад