Назад

Глобалният форум GS1 2013 в Брюксел – генератор на идеи за иновации и сътрудничествоВ Брюксел приключи работата на един от най-успешните форуми на GS1. Според статистиката, в Глобалния форум GS1 2013 участваха повече от 625 представители на отделните Национални организации GS1 от 92 държави по света. В рамките на форума се проведоха 30 обучения и работни групи по различните направления на стандартите GS1. На организираното изложение с повече от 20 щанда  участниците имаха възможност да обменят идеи и информация.

Форумът има особено важно място в утвърждаване на организацията като единна световна структура, която използва един език и единна визия. Споделени бяха Добри практики от множество приложения на стандартите GS1 с конкретни решения на Националните организации GS1 и потребителите на стандартите от различните континенти. Отчетно беше нарастване на тясното сътрудничество с ключови представители на индустрията и световни организации и асоциации.
 
Основен приоритет на организацията през следващите години ще бъде развитието на системата GS1 за постигне на много високо качество на предоставяните услуги в стратегическите сектори. Организацията ще се стреми да стане ключов играч в дигиталния свят по отношение на решенията „business to business“ and „business to consumer \B2B2C\“, качеството на данните и прозрачността на процесите.  
 
Вече 40 години GS1  помага на своите членове да отговорят на предизвикателства на съвремения свят, като обхваща все повече сектори и области на приложение, между които финаси, публичен сектор, мобилни приложения в търговията на дребно за крайните потребители, козметика,  здравеопазване, хотелиерство и ресторантьорство, текстил и други.  Стандартите GS1  се налагат като подходящ инструмент в отговор на различни законодателни изисквания на национално, европейско и световно ниво, особено по отношение на безопасност на продуктите и потребителите и качество на данните.
 
Изминалата седмица в Брюксел зареди участниците с ентусиазъм и идеи за една работна година, отворена към иновации и сътрудничество, което да допринесе за разрастване на  GS1  и утвърждаването й като най-широко използваната система от стандарти за веригата на снабдяване по света.
 

22.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад