Назад

БТПП – партньор по проект "Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности"Проектът беше представен днес в Министерството на образованието, младежта и науката. Той е съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013.

Пазарът на труда в страната поставя все по-големи изисквания към работната сила - най-вече към знанията, уменията и квалификацията. В същото време работодателите се стремят да наемат квалифицирани кадри, но на пазара на труда често не се среща адекватно предлагане. Това налага да се търсят възможности за повишаване мотивацията на труда, за постоянно поддържане и подобряване на квалификацията. В този процес имат своето място всички - работната сила, работодателите, държавните институции.
 
Целта на проекта е изграждането на система за валидиране на знания и умения придобити по неформално обучение и самостоятелно учене на лица над 16–годишна възраст. Тя ще даде възможност за по-голяма конкурентноспособност на пазара на труда, за привличане на неактивните, за насърчаване на безработните. 
 
Ето защо този проект, с активното участие на социалните партньори – един, от които е Българска търговско-промишлена палата - е от съществено значение с оглед на належащите потребности на пазара на труда. 
 
Процесът на валидиране е свързан с въвеждане на система, включваща инструменти, методология, критерии и т.н.
 
Системата ще допринесе за улесняване на трудовата мобилност, подобряване процеса на подбор на персонал, кариерно израстване, и не на последно място - диференцирано заплащане на труда.
 
БТПП се надява, че при разработването на конкретните указания и правила за осъществяване на процеса, ще се прилагат обективни и прозрачни процедури за сравнимост, изисквания и критерии за оценка. В тази връзка беше и изказването от страна заместник-председателя на Палатата Георги Стоев.
 

25.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад