Назад

Извънредният и пълномощен посланик на Румъния в България посети БТПП

 

В БТПП се проведе среща между извънредния и пълномощен посланик на Румъния в България Н. Пр. Антон Пакурецу, икономическия съветник към Посолството Сорин Тоадер, генералния мениджър на “INNER LOOK" Дору Драгомир и председателя на Палатата Цветан Симеонов.

Г-н Драгомир сподели свoите планове за предстоящо създаване на нова Българо-румънска търговска палата. Новата организация получава пълната подкрепа от посолството на Румъния в София. Г-н Пакурецу изрази очакванията си за развитието на двустранните икономически отношения, които в последните 4-5 години бележат сериозен ръст. Важни проекти са скорошното приключване и откриване на Дунав мост 2 и предстоящата работата по газовите интерконекторни връзки между двете държави.

Г-н Симеонов изрази намерение БТПП да окаже съдействие на новата организация, но тъй като съществуват подобни - смесени палати със сходна дейност, той препоръча да бъдат и те привлечени към дейността на новата палата. След създаването си организацията ще получи покана да се включи към Клуба на смесените и чуждестранни палати в България.       


22.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад