Назад

БТПП представи предложенията на бизнеса за промени в образователната системаПредставители на БТПП – Маргарита Дамянова - директор "Бизнес услуги" и Олга Чугунска – икономически анализатор, участваха в кръгла маса на тема "Реализация на завършващите висше образование на пазара на труда" по инициатива на Сметната палата. Дискусията бе фокусирана върху изготвянето на одит за проблемите при реализацията на специалистите с висше образование в периода 2009-2012 г. До този момент връзката между подготовката на студенти във висшето образование и пазара на труда не е била обект на одит от институцията. В предстоящия одитен доклад ще се изследват средствата, които държавата отделя за образование спрямо резултата за обществото.

В дискусията председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров акцентира върху някои набюдения, които са се очертали при стартирането на одитната дейност в края на 2012 г. Като проблемни области определи, от една страна - отлива на младежи от специалностите в естествените науки, подготвящи кадри за високите технологии, и от друга страна - завършилите инженери, които намират по-благоприятни условия за реализация в други държави. 
 
Представителите на Българската търговско-промишлена палата посочиха резултатите от проучване сред членове ѝ относно качеството на образованието и предложенията на бизнеса за промени в образователната система в България.
 
Изказвания направиха и представители на държавната администрация, висшите учебни заведения, социалните партньори и други организации.
 
Информацията от срещата предостави ключови насоки за възможните изследванията от Сметната палата при изготвяне на одита.
 

27.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад