Назад

Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТППНа 21 февруари се проведе Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП. Утвърдени бяха - Отчет за дейността на Съвета през 2012 г. и Програма за работата през 2013 г.

Основен акцент в разискванията бе отражението на икономическата политика на правителството през последните години върху малкия и среден бизнес.
 
Представителите на браншовите организации изразиха опасения, че настъпилата политическа криза ще блокира дейността на държавната администрация, което ще доведе до допълнителни затруднения за бизнеса. Особено притеснително  е забавянето на плащанията към фирмите, изпълняващи проекти по европейските програми, което би ги довело до фалит. В тази връзка бе изразено мнение да се постави въпросът за гарантиране на стабилност на разплащанията по европейските проекти като изискване към евентуалния бъдещ служебен кабинет.
 
Принципно бе подкрепена позицията на Палатата при отстояване интересите на бизнеса. В допълнение на исканията на Палатата за гарантиране на нормални условия за бизнес бе поставен въпросът за промяна на методиката за изчисляване на цената на потребяваната от фирмите електроенергия и възможността за въвеждане на контролни електромери. Изразено бе мнението, че високата цена на електроенергията за фирмите повишава себестойността на стоките и намалява тяхната конкурентоспособност.
 
Обсъдени бяха и проблеми, възникнали от прилагането на новия режим по въвеждането на единната сметка.
 
Общото събрание избра ново Бюро на Съвета на БО в състав:
 
  • председател: доц. д-р инж. Виктор Ташев – управител на „Българска асоциация за геотехническо и тунелно строителство”;
  • първи заместник-председател: Лъчезар Искров – заместник-председател на Национално сдружение „Недвижими имоти” и член на ИС на БТПП, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации;
  • втори заместник-председател: Илия Петров, член на председателския съвет на „Браншова организация за текстил и облекло” (БОТО).

22.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад