Назад

МСП кандидатстват за енергийни обследвания

От началото на 2023г. Българската търговско-промишлена палата започна работа по нов проект EE4SMEs, чиято главна цел е да подпомогне енергийната ефективност /ЕЕ/ на малките и средните предприятия (МСП) в три сектора: туризъм, хранително-вкусова промишленост, металообработка и метални изделия.

В рамките на проекта БТПП ще извърши обследвания за ЕЕ на 20 МСП, които ще бъдат проведени по пътеката на стандарт EN 16247-1“. Енергийното  обследване ще се извърши от сертифицирани енергийни консултанти, които ще изготвят енергийни доклади с мерки и препоръки.

Обследванията ще бъдат проведени на база предоставена информация от МСП, като при необходимост, консултантите ще проведат онлайн интервюта с одитираните фирми, за представяне на по-подробна информация за описание на сградите и производството на услугите, процесите и съоръженията.

Всички разходи по енергийните обследвания са за сметка на проект EE4SMEs, програма LIFE. Бихме искали да обърнем внимание, че фирмите ще бъдат селектирани по реда на постъпване на кандидатурите и пълнотата на предоставената информация.  Формата за кандидатстване за енергийни обследвания е достъпна тук.

Ползите за фирмите, които ще бъдат одобрени за енергиен одит, са следните:

  • Идентифициране на мерки за енергийна ефективност, които да послужат за взимане на решение на управленско ниво;
  • Изготвяне на проект за ЕЕ и кандидатстване за банково кредитиране;
  • Изготвяне на подробен доклад от обследване за енергийна ефективност и проект за кандидатстване за грантово финансиране  по отворени покани за МСП, с фокус повишаване на ЕЕ.

Изпращайте Вашите кандидатури, не по-късно от 20 декември 2023г., на ел. поща: projects2@bcci.bg. За допълнителна информация: Дирекция „Европейска интеграция и проекти“, тел.: 02/8117556.

 


23.11.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад