Назад

Продължава срещата на партньорите по проект Apprentline

Вторият ден от визитата на експерти на БТПП в Латвия бе посветен на обсъждане на наръчниците, които следва да бъдат разработени в рамките на проект Apprentline, с цел улесняване провеждането на онлайн стажове. Участниците разгледаха инструменти като симулация, виртуална, добавена и разширена реалност, които могат да се ползват от доставчиците на услуги в областта на професионалното образование и обучение. Различни видове дигитални платформи, улесняващи взаимодействието между стажанти и обучители, бяха посочени като добри примери в посока успешно реализиране на онлайн стажове.

Дейностите по разпространение на новини и информация по проекта бяха обсъдени като всеки партньор представи отчет относно извършените активности и публикувани материали. Засилване на присъствието на проекта в социалните медии бе очертано като приоритет за предстоящите дейности.

Партньорите участваха и в кратка обиколка на отделите в сградата на Латвийската търговско-промишлената палата, която е домакин на срещата по проекта Apprentline. Палатата е основана през 1934г. и е най-голямата асоциация на предприемачите в Латвия, обединяваща 6000 членове – микро, малки, средни и големи предприятия, асоциации, градски бизнес клубове и съюзи на предприемачи. Тя разполага  и със седем регионални структури, разположени в по-големите градове на страната.

В рамките на срещата представителите на БТПП обсъдиха със своите латвийски колеги възможностите за партньорство и съвместно кандидатстване по предстоящи покани за финансиране на проекти по линия на различни европейски програми, като „Еразъм+“, „Интеррег Европа“ и „Хоризонт Европа“.

Повече информация за проекта можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел.: 02 8117  553, ел. поща: projects3@bcci.bg   

 

 


22.11.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад