Назад

Главният секретар на БТПП д-р Васил Тодоров участва в оценяването на предприемачески проекти на ХТМУД-р Васил Тодоров участва, като част от жури на финално представяне на предприемаческите проекти на участниците в обучението по „Технологичен трансфер и комерсиализация на технологии“ на Химикотехнологичия и металургичен университет (ХТМУ) по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по Национален план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C02.

Изследователите, млади и утвърдени учени от ХТМУ, преминаха през едномесечно обучение с цел постигане на иновативно преобразуване на приложното, научно и технологично знание в конкурентноспособни търговски продукти и услуги. По време на обучението, обучаващите се усвояваха теорията и практиката за трансфер и комерсиализация на научни изследвания като оценяваха реални технологии и търговския им потенциал, включително практики за подобряване и ускоряване на процеса на комерсиализация – от решенията, взети от учени и изследователи в научни лаборатории, чрез развитие, защита на интелектуалната собственост, патентоване и/или лицензиране на нови технологии до формирането на концепции и създаване на предприемачески предприятия (spin-off).

След оценка от компетентно жури, съставено от експерти в областта, най-добрите екипи ще продължат работа си в Beyond – пре-акселератор на The Edge, който от много години прилага модела на отворените и пробивни иновации и помага за създаването на работещи прототипи (MVPs) на идеите на участниците, тяхното представяне пред инвеститори и последваща комерсиализация.

Участие в журито изберащо най-перспективните проекти взеха още: проф. Николай Дишовски, д-р Росица Карамфилова, Георги Къдрев, д-р Росица Вълчева.

 

 


20.11.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад