Назад

БТПП принципно подкрепя Проекта на държавния бюджет за 2024г. със забележки относно конкретни параметри и политикиСнимка: БТА

БТПП взе участие в заседанието на НСТС вчера, 21 ноември, във връзка с обсъждане  на Проекта за държавен бюджет за 2024г., Проекта на  закона за държавното обществено осигуряване за 2024 г., както и Проекта на закон за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса.

БТПП подкрепя възприетата данъчна политика със запазаване  на действащия данъчен модел, както и основни приоритети,  ориентирани към събираемост на приходите и  предотвратяване възможност за укриване на данъци и осигуровки, намаляване  на административната тежест и разходите за бизнеса.

БТПП винаги е подкрепяла бюджет с балансирано салдо, поради което и сега приветства недопускане на сериозни  дисбаланса в приходната част и ненужно увеличаване на разходите, което ще доведе до влошаване на икономическите показатели.

БТПП изразява притеснение относно оптимистичната прогноза за приходите  и увеличените разходи, частично произтичащи и от увеличената МРЗ и максималния осигурителен доход, както и предвид рисковете пред изпълнение на актуализираната прогнозата 2024-2026 г.

Палатата позитивно отчита, че параметрите на бюджет 2024 г. и АСБП 2024-2026 г. са разработени в рамките на Маастрихтските критерии, както и сектор „Държавно управление“, дефицитът е съответно – 2,9% от БВП. Бюджетното салдо по КФП е с дефицит от 3% от БВП за всяка година от период и е в рамките и правилата на Закона за публичните финанси.

БТПП отчита позитивно, като стъпка в правилна посока, промяната да се заплащат от работодателя първите 2, а не 3 дни.

БТПП не подкрепя увеличението на МРЗ, като е изразявала в предходни позиции несъгласие с механизма за определяне на минималната работна заплата. Палатата не е съгласна и с предвиденото увеличение на максималния осигурителен доход на 3750 лв. – необосновано висок ръст.

Относно предложеното увеличение на средствата за заплати в съдебната система, както и планирания ръст в бюджетната организация за преодоляване на диспропорции в заплащането между ведомствата,  БТПП нееднократно е възразявала срещу вдигане на възнагражденията, без реформиране, без постигане на цели, резултати и реформи.

Според председателя на БТПП Цветан Симеонов, „важно е да влезем в Еврозоната с бюджет, дори и със забележки, отколкото да нямаме такъв, затова сме склонни да подкрепим разглеждания бюджет, като препоръчваме да се търсят решения на поставените от нас проблеми и политики до влизане на законопроекта за гласуване в Народното събрание“. Интервю на Цветан Симеонов по темата в NovaNews ТУК

За БТПП е важно да не се повишават заплати в ключови сектори като правосъдие, вътрешни работи, без реформи и резултати, което създава опасност да не се проведат така необходимите реформи и да не можем да отчетем подобряване на върховенството на правото и да се наложи да преглъщаме отново отлагане на приемането ни в Шенген.

По другите два законопроекта - за ДОО и за НЗОК, БТПП принципно подкрепи проектобюджетите, отново със забележки и конструктивни коментари. Това може да се проследи в приложените становища по-долу.

Приложение - Становища на БТПП по:

Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Проект на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.

 

 


22.11.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад