Назад

Сборник "Практика на Арбитражния съд при БТПП 2018-2021 г."Арбитражният съд при БТПП  представя на вниманието на практикуващите юристи, бизнеса, научните работници и всички заинтересовани новия сборник „Практика на Арбитражния съд при БТПП 2018-2021 г.“ - електронно издание.

Анотираният сборник съдържа два раздела - материално и процесуално право, като в раздела за материално право е обърнато специално внимание на решения по международни актове и актове на ЕС, по ЗЗД, по Търговския закон и други материални закони. 

Съставител на сборника е високоуважаваният юрист, практик, бивш член на Президиума на АС при БТПП г-н Марин Лазаров, който с подкрепата на ръководството на АС при БТПП е реализирал тази нелека задача с отговорност както към принадлежащите на правото, така и към всички, за които темата представлява интерес. 

Поредицата „Практика на АС при БТПП“ излиза от 1974 година, като целта е да се насърчават фирмите в избора им да възложат решаването на възникнали договорни спорове на Арбитражния съд при БТПП, заради високата предвидимост на евентуални решения по казуси, сходни с тези в публикуваната практика.

Настоящото издание, както и предходните такива, е качено и в компютърната правно-информационна система АПИС, което позволява на по-широк кръг от заинтересовани лица да се запознаят с високото качество на решенията на този съд като водеща правораздавателна институция в сферата на недържавното, алтернативно разрешаване на спорове.  

Публикуваните решения могат да носят идеи и да насочват към отговори читателя, тъй като правото принадлежи на мислещите и действащите.

Изданието в електронна версия е достъпно и може да се поръча онлайн ТУК

 


17.11.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад