Назад

БТПП разработва сборник с добри практики в организирането на онлайн стажове

На 21-22 ноември в гр. Рига, Латвия се проведе втората работна среща на партньорите по проект APPRENTLINE (Capacity Building in the Organisation of Online Apprenticeships).

Главната цел на проекта е да развие капацитета за организирането на онлайн стажове на трите основни целеви групи – МСП, центрове за професионално обучение и посреднически организации.

Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на 5 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Испания и Латвия.

Като координатор на дейностите, свързани с изготвянето на сборник с „добри практики“, БТПП представи обобщение на резултатите от проведеното проучване за идентифициране на успешни примери в организирането на онлайн стажове.

Разработеният сборник е на английски език и представя информация за 30 организации от различни страни по света и техния опит в провеждането на дистанционни стажове.

Всеки от разгледаните казуси включва следното съдържание: методология и продължителност на стажа, начин за оценка на придобитите умения, наблюдение и контрол на поставените задачи, цифрови инструменти и платформи, използвани за комуникация и цялостна реализация на стажовете.

Също така, всяка практика се фокусира върху факторите, допринесли за нейния успех, както и пречките, които организаторите са срещнали при провеждането на онлайн стажове.

След неговото финализиране, сборникът ще бъде наличен за безплатно ползване на уебсайта на проекта.

Следващите дейности, които ще бъдат реализирани от партньорите, включват разработване на наръчници за организирането на онлайн стажове за всяка от целевите групи и провеждане на обучения за повишаване на цифровите умения на заинтересованите страни.

Повече информация за проекта можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел.: 02 8117  553, ел. поща: projects3@bcci.bg

 

 


21.11.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад