Назад

Наръчник за нетипична заетостБългарската търговско-промишлена палата представя нов обучителен инструментариум на тема нетипична заетост. Наръчникът е резултат от съвместните усилия на партньорски организации от България, Испания, Италия, Полша, Румъния, Словакия, Сърбия и Черна гора, изпълняващи проект ATYPICAL - Включване на нетипични работници – пример от сектора на услугите.

Европейският съюз (ЕС) работи активно по различни проекти и инициативи, свързани с участието на служителите, включително такива, насочени към нетипичните работници. Нетипичните работници са лица, които не са наети при традиционните договорености за постоянна заетост на пълен работен ден, а по-скоро имат нестандартни договорености за работа. Това могат да бъдат временни работници, на непълно работно време, самонаети и други.

Класификацията на най-новите форми на заетост, характерни за пазара на труда на 21 век, включва: почасова работа; работа на различни платформи; споделяне на служители; споделяне на работа; временно управление; дистанционна работа, базирана на информационни и телекомуникационни технологии; работа срещу ваучери; работа по портфолио; съвместна заетост и др.

Класификацията, изготвена от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), доказва как се променя икономиката и съпътстващите я процеси, които налагат създаването на непознати досега форми на труд, характерни за постиндустриалната ера. Някои видове заетост съществено се различават от класическото трудово правоотношение, докато други са подобни на него. Характеристиките им зависят от естеството на отношенията между страните и условията на работа.

Наръчникът ATYPICAL TRAINING TOOLKIT е озаглавен „Нетипичен инструментариум за обучение за партньори по проекта – Включване на нетипични работници – пример от сектора на услугите“. Този инструментариум предоставя ценна информация и ресурси, насочени към справяне с предизвикателствата, пред които са изправени нетипичните работници в рамките на Европейския съюз (ЕС). Документът е наличен на български, английски, полски, словашки и сръбски език. Съдържа богата концептуална рамка, преглед на законодателството на ЕС за наемане в сектора на услугите, подробно представяне на видовете нетипични форми на заетост, както и анализ на предизвикателствата пред Европейския съюз и пазара на труда.

„ATYPICAL TRAINING TOOLKIT“ е насочен към всички заинтересовани страни - работодатели, работници, трудови организации, държавни институции, отговарящи за въпросите на труда и заетостта.  Очаква се този инструментариум да бъде ценен ресурс за насърчаване информираността относно трудовите права и за гарантиране, че нетипичните работници получават подкрепата и защитата, които заслужават, а работодателите са максимално информирани.

 


10.11.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад