Назад

Международна конференция, посветена на търговския арбитраж

На 27 октомври в Българската търговско-промишлена палата, след активна подготовка и организация, бе проведена конференция на тема: „Специфични принципи на търговския арбитраж и тяхното проявление в арбитражното производство, домакин и основен организатор на която бе Арбитражният съд при БТПП. Конференцията е част от цикъла събития, предвидени в Програмата на АС при БТПП за популяризиране на арбитражното производство.

На събитието присъстваха близо 100 участници и лектори от България и чужбина, на които бе предоставена  възможност и за виртуално включване. Бяха представени 12 доклада, с автори от България, Румъния, Украйна, Австрия и Северна Македония. От българска страна се включиха участници и  от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Събитието бе открито от Цветан Симеонов, председател на БТПП, който поздрави гостите и отбеляза, че арбитражът има още възможности за развитие и неговата роля в пазарната икономика трябва да се разшири, за да може и БТПП да бъде част от тези, които зачитат властването на върховенството на правото у нас.

„БТПП прави вече години всичко, за да може Арбитражният съд при Палатата да бъде максимално модернизиран. Гордеем се с постигната степен на дигитализация на Арбитражния ни съд, който спокойно можем да кажем, че е най-дигитализираният не само в България, не само в Европа, а в целия свят. Това могат да го потвърдят всички наши клиенти. Много по-престижни арбитражни съдилища имат по-ниска степен на дигитализация от нас“, заяви Цветан Симеонов.

Приветствия бяха отправени от Георги Николов, зам.-министър на правосъдието, Евгений Стайков, зам.-председател и ръководител на Търговската колегия на Върховния касационен съд, Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет, и Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България.

Георги Николов отправи пожеланието:  „…резултатите от настоящата конференция да издигнат на едно по-добро ниво професионално, морално, авторитетът на институцията, което в последствие да насърчи повече физически и юридически лица да се обръщат към въпросната институция за разрешаване на спорове“.

Евгений Стайков добави: „Арбитражният съд при БТПП е безспорно най-престижната арбитражна институция в България. Направих си труда да проверя резултатът от исковите молби по чл. 47 от Закона за международния търговски арбитраж и за последните две години Арбитражният съд при БТПП има над 90% успеваемост при утвърдените решения.“

Ивайло Дерменджиев отбеляза: „Винаги, когато съм бил на международна конференция в качеството ми на председател на Висшия адвокатски съвет или на докладчик, когато е ставало на въпрос за арбитраж или алтернативни способи за разрешаване на спорове, практиката на Арбитражния съд при БТПП е позната. За нас, като число 200 или 300 дела годишно може да не звучат като голяма бройка, но в рамките на арбитражното производство това наистина е сериозно число“.

Владислав Славов добави: „Не се обръща достатъчно внимание на алтернативните способи за разрешаване на спорове. Наблюдава се една тенденция, при която с ограничаване на възможността на споровете по извънсъдебен път съдебните дела се увеличават и това от своя страна натоварва съдилищата.“

Лекторите – действащи юристи, арбитри, адвокати, представители на академичната общност, консултанти и практици - разгледаха различни аспекти на понятията, границите и проявления на автономията на страните при търговския арбитраж, сред които:

Първи панел

 • Д-р Дафина Сърбинова, гл. ас. в СУ "Св. Климент Охридски" представи доклад на тема: "Граници на автономията на волята при арбитражните споразумения, касаещи търговски спорове с международен елемент" 
 • Лазар Томов, арбитър от АС при БТПП с доклад на тема: Понятие, граници и проявление на автономията на страните"
 • Проф. Поля Голева, доклад: "Граници на автономията на страните в арбитражния процес"
 • Доц. Анета Антонова, арбитър от АС при БТПП: "Длъжен ли е арбитражният съд да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор".

 

​Втори панел

 • Ружа Иванова, зам. председател на АС при БТПП: "Мълчалив отказ от права /процесуална бдителност"
 • Анна Фьорстел-Чернг, зам. гл. секретар на Виенския център по международен арбитраж: "Образуване на арбитражния орган"
 • Д-р Силвия Спасова, член на Президиума на АС на БТПП: "Независимост и безпристрастност на арбитъра. Отвод на арбитрите"
 • Илеана Смеуреану, арбитър от АС при ТПП на Румъния: "Доказателства и доказване"
 • Д-р Володимир Нагнибида, зам. председател на Международния търговски арбитраж на ТПП на Украйна: "Ограниченията на страните при тяхното участие – грубо процесуално нарушение от страна на арбитражния орган или възможност за надлежно водене на производството".

Трети панел

 • Андреа Симулеску, арбитър от АС при БТПП на Румъния: "Разпределение на разноските"
 • Елена Милевска Щръбевска, председател на постоянния АС при Икономическата камара на Ребулика Северна Македония: "Арбитражът, като предизвикателство в новите реалности"
 • Доц. д-р Георги Ганчев, ПУ "Паисий Хилендарски: "Бъдещето на арбитража".

Докладчиците споделиха своите виждания и опита си в тази област. Бяха обсъдени теоретични и практически казуси, действащите законови изисквания към арбитражното производство, както и тенденциите. Темите провокираха активна дискусия, бяха задени множество въпроси, свързани с особеностите и спецификите на търговския арбитраж, които намериха своите отговор.

Конференцията бе закрита от председателя на АС при БТПП Благовест Пунев, който заяви: „Темите на настоящата конференция, бяха теми носещи ценна информация, не просто кухи такива, с които да отчетем дейност. Избраните теми на представените доклади засегнаха ключови въпроси, неизбежно появяващи се в практиката на арбитражния процес“.

Благовест Пунев благодари на участниците, гости и лектори за активното им участие с доклади и въпроси по разискваните теми.

 


30.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад